บริษัทชั้นนำ ในการผลิต "ผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้"

กลุ่มบริษัท พาเนล พลัส เดิมใช้ชื่อว่าเอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด ได้ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2533 ภายใต้การบริหารของกลุ่มมิตรผล เราเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิต ไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตและระบบการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถผลิตไม้ปาร์ติเกิล 300,000 ลูกบาศ์เมตรต่อปี ไม้เอ็มดีเอฟถึง 300,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และกระดาษเคลือบเมลามีน 23.5 ล้านตารางเมตรต่อปี พาเนล พลัส จึงเป็นที่ยอมรับในเอเซียว่าสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

พาเนล พลัส

วันนี้ด้วยประสบการณ์ และความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเราพร้อมแล้วที่จะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างความเจริญเติบโตมุ่งสู่ความเป็นธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมร่วมกัน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
PANEL PLUS ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์ อย่างมีคุณค่าด้วยการจัดการอย่างมืออาชีพ กลับคืนสู่คู่ค้าลูกค้าและธรรมชาติอย่างลงตัว บริษัท พาเนล พลัส จำกัด ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัทน้ำตาลมิตรผล เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายไม้ปาร์ติเกิล ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เคลือบเมลามีน รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ โรงงานทั้ง 2 สาขา อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ ด้วยความเป็นเลิศ ด้านการตลาด การผลิต ซัพพลายเชน และการจัดการ

พันธกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำในผลิตภัณฑ์วัสดุทดแทนไม้ ตรงตามความต้องการของตลาดสินค้ามูลค่าเพิ่ม โดยใช้เทคโนโลยีพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เติบโตควบคู่กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม