ไม้เอ็มดีเอฟ
ของ พาเนล พลัส

ผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่นำสมัยจากประเทศเยอรมนี เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เหนือกว่าด้วยเครื่อง Fibre Sifter ที่สามารถคัดจุดยางออกก่อนนำเอาวัตถุดิบเข้ากระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยในการลดปัญหาจุดยางบนผิวหน้าของไม้ยางพารา ทำให้ไม้เอ็มดีเอฟของพาเนล พลัส นั้นมีผิวหน้าที่ละเอียด สม่ำเสมอ เรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงาน งานพ่นสีที่ต้องการความมันเงา หรืองานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน งานตกแต่งภายในอาคารต่างๆ รวมถึงงานไม้คิ้ว บัวเพดาน และงานดัดโค้งได้อย่างลงตัว

ไม้เอ็มดีเอฟจาก

ไม้ยางพารา

ขนาดมาตรฐาน

4x8 ฟุต 6x8 ฟุต

ความหนา

2.0-40 มิลลิเมตร

ประเภทของกาว

E2, E1, E0, SE0,
HMR-E2,
HMR-E1,
CARB P2

พาเนล พลัส ให้ความใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อลดมลภาวะในด้านกลิ่นด้วยระบบ Press Fume Extraction System ทำให้ลดกลิ่นฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehydes) ส่งผลดีต่อพนักงาน และชุมชน ตลอดจนผู้บริโภค นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี

Electrostatic
Precipitator (ESP)

ซึ่งใช้ระบบไฟฟ้าในการดักจับฝุ่น เป็นการช่วยลดมลภาวะที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพาเนล พลัส ถือเป็นรายแรกในเมืองไทยที่ใช้ระบบนี้