ไม้ปาร์ติเกิลเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ทำ
จากชิ้นไม้ยางพารา

ไม้ปาร์ติเกิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชิ้นไม้ยางพาราที่ไม่สามารถให้น้ำยางพาราได้แล้ว โดยนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นภายใต้แรงดันและใช้กาวเป็นตัวประสาน แผ่นไม้ปาร์ติเกิลจะมี 3 ชั้น คือ ชั้นผิวบน ชั้นผิวล่าง มีความละเอียด และชั้นไส้ตรงกลาง มีความหยาบกว่า วัตถุดิบที่นำมาผลิตไม้ปาร์ติเกิล ได้แก่ ไม้ยางพาราที่หมดอายุการใช้งานแล้ว

ทำมาจาก

ไม้ยางพารา

ขนาดมาตรฐาน

4x8 ฟุต 6x8 ฟุต

ความหนา

9-38 มิลลิเมตร

ความหนาหลัก (มิลลิเมตร)
9,12,15,16,25,30 และ 36
(ขนาดความหนาอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)

ประเภทของกาว

E2, E1, E0, SE0,
HMR-E2, HMR-E1,
CARB P2

Standard Reference

EN

(European Norm) : แบ่งไม้ปาร์ติเกิลเป็น 6 ประเภท โดยอ้างหลักความแข็งแรงและความทนทานต่อสภาวะสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

JIS

(Japanese Industrial Standard) : แบ่งไม้ปาร์ติเกิลขึ้นอยู่กับความต้านทานแรงดัด ประเภทของกาวและค่าฟอร์มัลดีไฮด์

CARB

(California Air Resources Board) : แบ่งไม้ปาร์ติเกิลขึ้นอยู่กับค่าของฟอร์มัลดิไฮด์